Author Archives: admin

10 ĐIỀU ĐẠI KỴ TRONG NGÀY MÙNG 1 ĐẦU THÁNG AI CŨNG PHẢI BIẾT

Từ xưa đến nay, những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 đã được dân gian chiêm nghiệm và đã trở thành phong tục truyền lại cho đến tận ngày nay. 1. Kiêng không được cắt tóc Ngày mùng 1 âm lịch, rất nhiều người kiêng cắt tóc vì họ sợ nếu cắt tóc thì […]

Nhạc tang

Từ xưa đến nay dân ta có câu: “Sống dầu đèn, chết kèn trống!” Xem vậy đủ biết, trống kèn trong tang lễ không thể thiếu được. Trong đám tang, kèn trống chỉ bắt đầu từ Lễ phát tang, cho đến khi an táng xong về nhà làm lễ cúng an vị bàn thờ người […]

Khí nền tàng của phương pháp thực hành phong thủy

1: “KHÍ” là gì? Đơn giản, khí là tinh túy, linh hồn và phần quan trọng nhất cùa vạn vật. Đó là năng lượng hợp nhất, bao gồm toàn bộ, lan tỏa và là phần cốt yếu của thiên, địa và nhân. Vừa mang tính vật chất, vừa mang tính siêu hình, khí là nguồn […]

PHONG THỦY TÂM LINH

Phong thủy tâm linh là một vấn đề chứa đựng nhiều điều bí hiểm mà nhiều chuyên gia vẫn còn đang nghiên cứu mà người ta thường gọi những người đó là thầy Phong thủy. Thầy phong thủy là những người am hiểu tường tận về các vấn đề liên quan đến phong thủy, tâm […]