CÁC DỊCH VỤ TANG LỄ

Hình ảnh nhà tang lễ

Hình ảnh Nhà Tang Lễ

Quan tài hỏa táng-An táng

Quan tài các loại

Trang trí phông rạp - Bàn ghế

Trang Trí Phông Rạp bàn ghế

Đội lễ tân phục vụ bê lễ viếng

Đội lễ tân phục bê lễ viếng

Bàn thờ phật tam cấp

Trang trí phòng tang

Xe chở thi hài

Xe chở thi hài

Xe di đà tiếp dẫn

Xe di đà tiếp dẫn

Xe tiêu binh

Xe tiêu binh

Xe di ảnh, xe rồng

Xe di ảnh, xe rồng

Đội xe tang, khách chuyên dụng

Đội xe tang, khách chuyên dụng

Đội trống sấm

Đội trống sấm